Pályázatok

Az alábbi pályázat a Cégközlöny 2013/70. - 2013. december 19-i - számában jelent meg:

 

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search

 

 

A B & B Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.:[12 09 001547] 26620 Balassagyarmat, Deák F. utca 7.) mint a QHS Ingatlanforgalmazó, Vagyonvédelmi és Tanácsadó Betéti Társaság "felszámolás alatt" ([Cg.: 13-06-059807] ; 2085 Pilisvörösvár, Harcsa u. 49.) kijelölt felszámolója (a felszámolás kezdeményezésének időpontja: 2012.április 19.),

 

Pályázati felhívást

 

teszi közzé a cég ingatlanjainak nyilvános értékesítésére.

 

Az ingatlanok Budapest III. kerületében, egy új építésű társasházban találhatók.

Az ingatlanok részletes adatai:

 

1. Megnevezése: stúdió

 

Címe: 1037 Budapest, (belterület) Nyereg 14. alagsor, 16039/1/C/8 hrsz.

Társasházi alapító okirat szerinti meghatározás: 16039/1/C/42., alagsori 3. számú stúdió

Területe: 65 m2, valamint az alapító okirat szerint hozzátartozó 95/10 000-ed

 

társasházi közös tulajdoni hányaddal

 

Tulajdoni forma: társasági, tulajdoni hányad: 1/1

 

Az ingatlan a címben jelzett társasház főbejáratán, a lépcsőházon keresztül közelíthető meg.

Az ablaktalan, egy teret képező helyiség hozzávetőlegesen „L” alakot formáz.

Falai, padló és födémsíkja vakolatlan simított monolit beton.

Talajvíz elleni szigetelése, mesterséges szellőztetése megoldott.

A helyiség teljes terjedelmében a talajszint alatt helyezkedik el.

Külön mérővel biztosított villamos árammal és kiépített világítással, fali villamos csatlakozókkal ellátott. Víz-, és csatorna bekötése a falban lévő közműaknából megoldható.

Az ingatlan elsősorban tárolásra alkalmas.

 

Az ingatlant az alábbi jelzálogjogok terhelik:

 

 30 000 000 Ft és járulékai erejéig.

Jogosult: Általános Közlekedési Hitelszövetkezet, 1073 Budapest, Kertész utca 24-28.

36 695 200 Ft és járulékai erejéig.

Jogosult: Platinium Pénzügyi Szolgáltatóház Zrt. 1037 Budapest, Montevideó utca 6.

10 000 000 Ft és járulékai erejéig

Jogosult: Általános Közlekedési Hitelszövetkezet 1073 Budapest VII. ker. Kertész utca 24.-28.

 

Az ingatlan irányára: 2 400 000 Ft (tárgyi áfa mentes)

 

Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 120 000 Ft

 

2. Megnevezése: garázs

 

Címe: 1037 Budapest, (belterület) Nyereg 14. pinceszint, 16039/1/C/11 hrsz.

Társasházi alapító okirat szerinti meghatározás: 16039/1/C/45., pinceszint, 1. számú garázs

Területe: a tulajdoni lap, és társasházi alapító okirat szerint 42 m2, a valóságban 21 m2

 

A társasházi alapító okirat szerint hozzátartozik 61/10 000-ed társasházi közös tulajdoni hányad, a valóságban 31/10 000-ed társasházi közös tulajdoni hányad.

Tulajdoni forma: társasági, tulajdoni hányad: 1/1

 

A garázs a címben jelzett társasház főbejáratán, a lépcsőházon keresztül, vagy közvetlenül a Nyereg utcai teremgarázs kapun át közelíthető meg.

A garázs a teremgarázson belül vasráccsal és rácskapuval le van választva.

Külön mérővel biztosított villamos árammal és kiépített világítással ellátott.

Egy személygépkocsi tárolásra alkalmas.

 

Az ingatlant az alábbi jelzálogjogok terhelik:

 

 30 000 000 Ft és járulékai erejéig.

Jogosult: Általános Közlekedési Hitelszövetkezet, 1073 Budapest, Kertész utca 24-28.

36 695 200 Ft és járulékai erejéig.

Jogosult: Platinium Pénzügyi Szolgáltatóház Zrt. 1037 Budapest, Montevideó utca 6.

10 000 000 Ft és járulékai erejéig

Jogosult: Általános Közlekedési Hitelszövetkezet 1073 Budapest VII. ker. Kertész utca 24.-28.

 

Az ingatlan irányára: 1 500 000 Ft (tárgyi áfa mentes)

 

Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 75 000 Ft

 

Az ingatlanok a Cégközlönyben való közzétételt követő 15. nap 10 és 12 óra között felszámolóval való előzetes egyeztetéssel a helyszínen megtekinthető.

 

Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek.

Az egy időben mindkét ingatlanra pályázók előnyt élveznek.

 

Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

A pályázatokat a hirdetmény közzétételét követő 18. napon 12 óráig beérkezőleg zárt borítékban kell be nyújtani a felszámolóbiztos  irodahelyiségében (3100 Salgótarján, Kun u. 2.)

A borítékra kérjük ráírni: „QHS Bt, „fa” Pályázat”

A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a kiíró nem értékeli.

 

Pályázati feltételek:

– a pályázó (név, képviselő cím, telefon-, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása,

-az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése az OTP Banknál vezetett 11741000-20156189-00000000 számú bankszámlára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig.

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

 

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

 

A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontását követő vevő kijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

 

 

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

A pályázat nyertesének kihirdetése (vevőkijelölés, illetve ártárgyalás) után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló 11741000-20156189-00000000 számú OTP Banknál vezetett bank számlájára.

A meghirdetett telek birtokba adására a szerződés szerinti vételár teljes összegének kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az eladó – háromnapos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével száll át.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklődni lehet: a felszámoló irodájában [3100 Salgótarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480].

 

 

* * *