Pályázatok

Az alábbi pályázat a Cégközlöny 2014/9. - 2014. február 20-i - számában jelent meg:

 

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search#up

 

A B & B Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.:[12 09 001547] 2660 Balassagyarmat, Deák F. út 7.) mint a

RETZ TREND Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" ([Cg.: 13 09 136136] 2051 Biatorbágy, Verebélyi László út 2.) kijelölt felszámolója

 

pályázati felhívást

 

tesz közzé a cég eszközeinek nyilvános értékesítésére.

Felszámolás kezdeményezésének időpontja: 2011. november 24.

 

I. Hiross, Emerson Network Power és WEISS Technik gyártmányú precíziós klímaberendezések.

 

A berendezések elsősorban speciálisan a távközlés, adatközpontok, információs technológia, tiszta szobák, kritikus technológiai alkalmazások, múzeumok, laboratóriumok, egészségügyi helyiségek számára lettek kifejlesztve, de alkalmasak kereskedelmi épületek, gyárépületek és egyéb nagy kapacitású hűtést igénylő helyiségek számára is.     

Az egyedi gyártású, csak hűtésre alkalmas beltéri eszközök 2000 és 2008 évek között készültek, beépítve még nem voltak. A berendezések önálló működésre nem képesek. Az eszközökhöz kültéri egységek, műszaki dokumentáció nem állnak rendelkezésre.

Tételesen:

 

Gyártó/Típus

Max. hűtőkapacitás (kW)

Mennyiség (db)

Irányár (Ft/db)

Ajánlati biztosíték

(Ft/db)

1.

Emerson/Hiross

 M 44 UC

43.6

7

576 000

28 800

2.

Weiss 120 WD

34.1

2

576 000

28 800

3.

Weiss 240 WD

74.8

5

864 000

43 200

4.

Weiss 180 WD

52.4

2

691 000

34 550

5.

Weiss 180 WU

52.2

2

691 000

34 550

6.

Hiross 50 OC

33.5

8

576 000

28 800

7.

Hiross S29 UC

22.6

3

461 000

23 050

8.

Hiross M75 UC

74.6

4

864 000

43 200

9.

Hiross 240 W

72.1

1

864 000

43 200

10.

Hiross S18 UC

22.4

1

461 000

23 050

11.

Hiross 8LUC

11.8

1

288 000

14 400

 

 

II. Üzemi segédberendezések

 

 

Gyártó/Típus

Megjegyzés

Mennyiség (db)

Irányár (Ft/db)

Ajánlati biztosíték

(Ft/db)

1.

SIEMENS kapcsolószekrény

0.4 kV

4

461 000

23 050

2.

0.4/ 0.4 kV elválasztó transzformátor

200 kVA

2

576 000

28 800

3.

Ioncserélő

HP 83 000

1

173 000

8 650

 

 

Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek.

Az egyidőben több eszközre pályázók előnyt élveznek.

 

A vagyonelemek a felszámolóval történő előzetes egyeztetéssel a megadott helyszínen a megjelenést követő 12. napon  10 -12 óra között tekinthetők meg.

 

A vagyonelemek nem terheltek.

 

Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

A pályázatokat a hirdetmény közzétételét követő 18. napon 12 óráig beérkezőleg zárt borítékban kell be nyújtani a felszámolóbiztos  3100 Salgótarján, Kun utca  2. szám alatti címére.

A borítékra kérjük ráírni: „RETZ TREND Kft..fa. Pályázat”

A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a kiíró nem értékeli.

 

Pályázati feltételek:

– a pályázó (név, képviselő cím, telefon-, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása,

-az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése az OTP Banknál vezetett 11741000-20156189-00000000 számú bankszámlára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig.

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.

 

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

 

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

 

A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontását követő vevő kijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

 

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

A pályázat nyertesének kihirdetése (vevőkijelölés, illetve ártárgyalás) után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló 11741000-20156189-00000000 számú OTP Banknál vezetett bank számlájára.

A meghirdetett berendezések birtokba adására a szerződés szerinti vételár teljes összegének  kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az eladó – háromnapos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével száll át.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklődni lehet: 3100 Salgótarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480.