Pályázatok

 

Az alábbi pályázat a Cégközlöny 2014/28. - 2014. június 12-i - számában jelent meg:

 

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search

 

A B & B Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.:[12 09 001547] 2660 Balassagyarmat, Deák F. út 7.) mint a SÁRDONIX 2009 Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt”(Cg.: [12 09 006105] 3123 Cered, Jókai út 19.),

kijelölt felszámolója

 

pályázati felhívást

 

 

tesz közzé a cég vagyonelemeinek nyilvános értékesítésére.

 

 

 

Kishaszon gépjárművek

 

 

1. MITSUBISHI-L 200 típusú tehergépkocsi

Gyártási év: 2000.

Forgalmi rendszám: HIZ-207

Színe: zöld

Elemei kisebb-nagyobb mértékben sérültek, motor, akkumulátor üzemképtelen

A jármű érvényes műszaki vizsgával nem rendelkezik.

 

Irányára: 140.000,- Ft + áfa

Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 8.890,- Ft

 

 

2. PEUGEOT BOXER típusú tehergépkocsi

Gyártási év: 2001.

Forgalmi rendszám: forgalomból kivont

Üzemképtelen, megbontott, erősen korrodált, csak alkatrész pótlására alkalmas, motor kiszerelve, szétszerelve, kopott gumik.

 

Irányára: 40.000,- Ft + áfa

Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 2.540,- Ft

 

 

A gépjárműveket a NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága (3100 Salgótarján, Kassai sor 10.) VH joga terheli.

 

A vagyontárgyak a cégközlönyi közzétételt követő  15. nap  10 -12  óra között a felszámolóval való előzetes egyeztetést követően tekinthetők meg.

 

Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek.

 

Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

 

A pályázatokat a hirdetmény közzétételét követő 18. napon 12 óráig beérkezőleg zárt borítékban kell be nyújtani a felszámoló 3100 Salgótarján, Kun utca 2. szám alatti irodájába. A borítékra kérjük ráírni: SÁRDONIX 2009 Kft. „f.a.” Pályázat” A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a kiíró nem értékeli.

 

Pályázati feltételek:

-          a pályázó (név, képviselő, cím, telefon, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása;

-          a tételenkénti ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése az OTP Banknál vezetett 11741000-20156189 számú bankszámlára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig,

-          45 napos ajánlati kötöttség vállalása,

          

  

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontását követő vevő kijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

 

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

A pályázat nyertesének kihirdetése (vevőkijelölés, illetve ártárgyalás) után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló által vezetett  11741000-20156189 számú bankszámlára.

 

A meghirdetett vagyonelemek a szerződés szerinti vételár teljes összegének kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az eladó – háromnapos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

 

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével száll át.

 

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában  eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Érdeklődni lehet: [3100 Salgótarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480].

 

 

***