Pályázatok

 

Az alábbi pályázat a Cégközlöny 2014/41. - 2014. szeptember 11-i - számában jelent meg:

 

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search

 

 

A B & B Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.:[12 09 001547] 2660 Balassagyarmat, Deák F. út 7.) mint a

MARCIAPÉK Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" ([Cg.: 13 09 155254]

2085 Pilisvörösvár, Szegfű utca 2.) kijelölt felszámolója

 

 pályázati felhívást

 

tesz közzé a cég alábbi eszközeinek nyilvános értékesítésére.

 

I. Péküzem- és eladótéri berendezések

 

I.1. Hűtővitrin 1 darab

Zárt, toló üveges kivitel

Mérete: 1300 mm x 700 mm x 1180 mm

Működőképes

Irányár: 160 000 Ft + áfa

Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 10 160 Ft

 

I.2. Tejhűtő 1 darab

5 polc-sor, éjszakai termo függönnyel ellátva

Mérete: 670 mm x 570 mm x 2040 mm

Működőképes

Irányár: 120 000 Ft + áfa

Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 7 620 Ft

 

I.3. Kenyérszeletelő gép 2 darab

Teljesítmény: 370 w

Max. szeletelhető hossz méret: 410 mm

Hibátlan, újszerű állapot

Irányár: 250 000 Ft/darab + áfa

Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 15 875 Ft/darab

 

I.4. Zsemlemorzsa daráló 1darab

MAND WIEN

Irányár: 100 000 Ft + áfa

Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 6 350 Ft

 

II. Kishaszon gépjármű

 

VOLKSWAGEN CADDY tehergépkocsi

Rendszám: MHW 838

Gyártási év: 1999/11

Zárt, „dobozos” kialakítás, 3 ajtóval, színe fehér

Műszaki vizsga érvényes: 2015.06.11.

Üzemképes, az átlagos állapothoz képest erősen elhasznált, felújításra szorul (korrodált, sérült karosszéria, kopott, szakadt üléshuzatok, bizonytalan futásteljesítmény, stb.)

 

Irányár: 450 000 Ft + áfa

Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 28 575Ft

 

Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek.

Az egyidőben több eszközre pályázók előnyt élveznek.

 

A meghirdetett vagyontárgyak a közzétételt követő 14. napon 12 és 15 óra között a felszámolóbiztossal történt előzetes egyeztetést követően  megtekinthetők.

Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

A pályázatokat a hirdetmény közzétételét követő 18. napon 12 óráig beérkezőleg zárt borítékban kell be nyújtani a felszámolóbiztos 3100 Salgótarján,Kun utca 2. szám alatti irodájába.

A borítékra kérjük ráírni: „MARCIAPÉK Kft..fa. Pályázat”

A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a kiíró nem értékeli.

 

Pályázati feltételek:

– a pályázó (név, képviselő cím, telefon-, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása,

-az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése az OTP Banknál vezetett 11741000-20156189-00000000 számú bankszámlára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig.

– 45 napos ajánlati kötöttség vállalása.

 

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

 

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

 

A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontását követő vevő kijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat

benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

 

 

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

A pályázat nyertesének kihirdetése (vevőkijelölés, illetve ártárgyalás) után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a felszámoló 11741000-20156189-00000000 számú OTP Banknál vezetett bank számlájára.

A meghirdetett telek birtokba adására a szerződés szerinti vételár teljes összegének

kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az eladó – háromnapos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével száll át.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklődni lehet: Balázs Miklós felszámolóbiztos [3100 Salgótarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480].