Pályázatok

Az alábbi pályázat A Cégközlöny 2014/51. - 2014. november 20-i - számában jelent meg:

 

http://www.cegkozlony.hu/index.php?pagename=search

 

 

 

A B & B Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.:[12 09 001547] 2660 Balassagyarmat, Deák F. út 7.) mint az  SVG-2000 Vegyipari Gépgyár Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" ([Cg.: 12-09-005005] 3100 Salgótarján, Rákóczi út 141.) kijelölt felszámolója

 

pályázati felhívást

 

tesz közzé a társaság alábbi ingatlanának nyilvános értékesítésére.

Felszámolás kezdeményezésének időpontja: 2012. október 01.

 

 

 

I.                  Hegyeshalom külterület 0128/2 hrsz-ú 1 ha 2631 m2 területű kivett

           telephely megnevezésű ingatlan.

 

Hegyeshalom központi belterületéhez közel, attól délre, a Polgármesteri Hivataltól mintegy 600 méterre, a vasúti átjáró közvetlen közelében, a belterületi Katona József út mellett, de már külterületen helyezkedik el az ingatlan. A földhivatalai nyilvántartásban „telephely”-ként nyilvántartott sík, láthatóan raktározási, depóniahelyként szolgáló, de jelenleg használaton kívüli, bekerítetlen, füves terület egy nyomsávos, saját, üzemi úton szinte teljesen körbejárható, pormentes úton megközelíthető. Közműves környezetben helyezkedik el, a területhez jelenleg közművek nem tartoznak.

 

 

Irányár: 15.300.000,- Ft + ÁFA

Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 782.930,- Ft

 

 

 

II.       Négytagos gyűrűstartály.

 

A tartály ismeretlen rendelésre és céllal készült. Négy darab palástok mentén összehegesztett henger elemből áll. Tervei nem állnak rendelkezésre.

 

Főbb paraméterei:

Lemezvastagság: 5 mm

Űrtartalom: 4 500 liter

Anyaga: rozsdamentes, saválló acél

Tömege: 650 kg

Szélesség: 2 500 mm

Magasság: 1 900 mm

 

Irányár: 240.000,- Ft + ÁFA

Ajánlati biztosíték (bánatpénz): 15.240,- Ft

 

 

 

Az ingatlan tulajdoni lapján egyetemleges zálogjog-bejegyzés található,  700.000.000,- Ft + járulékai összegben a Szigetvári Takarékszövetkezet javára és 20.106.716,- Ft összegű VH jog a NAV Nógrád Megyei Adóigazgatósága javára.

 

Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek.

 

Az ingatlan és a négytagos gyűrűstartály a felszámolóval történő előzetes egyeztetéssel cégközlönyi közzétételtől számított 13. nap 10 – 14 óra között tekinthető meg.

 

Az adós társasággal szembeni hitelezői követelések a vételárba nem számíthatók be.

A pályázatokat a hirdetmény közzétételét követő 18. napon 12 óráig beérkezőleg zárt borítékban kell be nyújtani a felszámolóbiztos (3100 Salgótarján, Kun utca 2.)) irodájában.

A borítékra kérjük ráírni: „SVG-2000  Kft. .fa. Pályázat”

A megjelölt időpont után érkezett ajánlatokat a kiíró nem értékeli.

 

Pályázati feltételek:

– a pályázó (név, képviselő cím, telefon-, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), valamint az ajánlati ár egyértelmű meghatározása,

- a tételes ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése a Szigetvári Takarékszövetkezet által vezetett 50800128-15318262 számú bankszámlára és a befizetés tényének igazolása a pályázat benyújtás határidejéig.

– 45 napos ajánlati kötöttség vállalása.

 

A pályázatok bontására közjegyző jelenlétében kerül sor a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.

 

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlati ár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén e pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melynek időpontjáról és feltételeiről az érintett feleket a felszámoló írásban tájékoztatja.

 

Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

 

A felszámoló jelen pályázati felhívással értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat bontását követő vevő kijelölés, vagy – ártárgyalás esetén – az ártárgyalás helyszínén és időpontjában gyakorolhatják, melyről az előzetesen bejelentkezett jogosultakat a felszámoló értesíti.

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat

benyújtásának határidejéig írásban jelezzék a felszámoló felé.

 

 

 

A vevőkijelöléstől, illetve ártárgyalástól való távolmaradás vagy ott a vételi ajánlat teljes körű elfogadásának, illetve az adásvételi szerződés megkötésének elutasítása az elővásárlási jogról való lemondásként kezelendő.

A pályázat nyertesének kihirdetése (vevőkijelölés, illetve ártárgyalás) után 15 munkanapon belül sor kerül az adásvételi szerződés megkötésére. Az ingatlan adásvételi szerződést a kiíró által megjelölt ügyvéd készíti el. Az átírás költségei a vevőt terhelik.

 

A teljes vételár és a bánatpénz különbözetét a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni a Szigetvári Takarékszövetkezet által vezetett 50800128-15318262 számú bankszámlára.

 

A meghirdetett ingatlanok birtokba adására a szerződés szerinti vételár teljes összegének kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes pályázó a teljes vételárat a szerződés szerinti időpontig nem fizeti meg, úgy az eladó – háromnapos póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

 

A tulajdon a vevőre a teljes vételár kifizetésével száll át.

 

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Érdeklődni lehet: 3100 Salgótarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480.

 

 

***